Πρόσκληση – ενημέρωση παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για συμμετοχή σε διαδικασία τοποθέτησης στην νέα Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας

Πρόσκληση – ενημέρωση παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για συμμετοχή σε διαδικασία τοποθέτησης στην νέα Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση