Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο