Συμπλήρωση του διαγωνισμού με θέμα «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβζας 2020-2021»

Συμπλήρωση του διαγωνισμού με θέμα «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβζας 2020-2021»

Κατεβάστε εδώ τα νέα έγγραφα του διαγωνισμού