Τέταρτη παράταση της πρόσκλησης για την υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2019 για τις ακτές του Δήμου Πρέβεζας

Τέταρτη παράταση της πρόσκλησης για την υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2019 για τις ακτές του Δήμου Πρέβεζας

07_18