Τρίτη παράταση της πρόσκλησης για την υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2019 για τις ακτές του Δήμου Πρέβεζας

Τρίτη παράταση της πρόσκλησης για την υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2019 για τις ακτές του Δήμου Πρέβεζας

07_11