Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Γεωργίου Γκανία

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Γεωργίου Γκανία

06_03