Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 2024-2025

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 2024-2025

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού