Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού