Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2016-2017

Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2016-2017

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο