Μίσθωση κτηρίου παρασκευής συσσιτίου και αποθήκευσης τροφίμων

Μίσθωση κτηρίου παρασκευής συσσιτίου και αποθήκευσης τροφίμων

Κατεβάστε τα έγγραφα της διακήρυξης εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο