Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

Κατεβάστε τα έγγραφα της προκήρυξης εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο