24/12 – Προμήθεια εξοπλισμού για τα τμήματα ένταξης και τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Πρέβεζας

24/12 – Προμήθεια εξοπλισμού για τα τμήματα ένταξης και τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Πρέβεζας

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο