11/9 – Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πρέβεζας

11/9 – Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πρέβεζας

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο