21/9 – Διοργάνωση τριών γευμάτων για τους συμμετέχοντες στην τρίτη συνάντηση των εταίρων της Πράξης “I MAKE”

21/9 – Διοργάνωση τριών γευμάτων για τους συμμετέχοντες στην τρίτη συνάντηση των εταίρων της Πράξης “I MAKE”

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο