24/9 – Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής συμβούλων τεχνικής υποστήριξης της πράξης με τίτλο «I MAKE»

24/9 – Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής συμβούλων τεχνικής υποστήριξης της πράξης με τίτλο «I MAKE»

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο