Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2017

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο