17/2 – Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας

17/2 – Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο