Επαναληπτική ανακοίνωση απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών και Λοιπών Δομών του Δήμου Πρέβεζας έτους 2015-2016

Επαναληπτική ανακοίνωση απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών και Λοιπών Δομών του Δήμου Πρέβεζας έτους 2015-2016

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο