22/2 – Διακήρυξη συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2017»

22/2 – Διακήρυξη συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2017»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο