Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2016

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2016

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο