Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου Πρέσας 16μ³ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου Πρέσας 16μ³ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο