Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη φύλαξη του Λιμένα Πρέβεζας

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη φύλαξη του Λιμένα Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού