Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου για την τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πρέβεζας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου για την τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο