Άνοιξε η πλατφόρμα www.smartpreveza.gr των αιτήσεων εγγραφών για το πρόγραμμα CCNA της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων CISCO Δήμου Πρέβεζας

Άνοιξε η πλατφόρμα www.smartpreveza.gr των αιτήσεων εγγραφών για το πρόγραμμα CCNA της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων CISCO Δήμου Πρέβεζας

02_27_3