Ένταξη του έργου “Υδρευση Λούρου από πηγές Σκάλας” στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER

Ένταξη του έργου “Υδρευση Λούρου από πηγές Σκάλας” στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER

10_29_2