Για πρώτη φορά ο Δήμος Πρέβεζας στο βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου των Δελφών με τη συμμετοχή-παρουσίαση του Δημάρχου Πρέβεζας

Για πρώτη φορά ο Δήμος Πρέβεζας στο βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου των Δελφών με τη συμμετοχή-παρουσίαση του Δημάρχου Πρέβεζας

05_12_1