Εκδήλωση στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης από τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES (Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές) με τη συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας και των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Εκδήλωση στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης από τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES (Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές) με τη συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας και των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

10_16_1