Εκκίνηση της νέας Δημοτικής Αρχής από τον Δήμαρχο κ. Νίκο Γεωργάκο με σειρά θεσμικών συναντήσεων συνεργασίας σε Πρέβεζα, Λούρο και Ζάλογγο

Εκκίνηση της νέας Δημοτικής Αρχής από τον Δήμαρχο κ. Νίκο Γεωργάκο με σειρά θεσμικών συναντήσεων συνεργασίας σε Πρέβεζα, Λούρο και Ζάλογγο

09_02_2