Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Συλλόγου Σπουδαστών του Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής στον Δήμαρχο Πρέβεζας

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Συλλόγου Σπουδαστών του Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής στον Δήμαρχο Πρέβεζας

10_31_1