Εργα αναβάθμισης στα Αλιευτικά Καταφύγια Πρέβεζας και Λυγιάς από τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

Εργα αναβάθμισης στα Αλιευτικά Καταφύγια Πρέβεζας και Λυγιάς από τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

02_02_1