Η διπλή ένταξη Μουσικού Σχολείου και Κάστρου Παντοκράτορα δια επιβεβαίωσης Πέτσα δικαιώνει και επιβεβαιώνει τη Δημοτική Αρχή Γεωργάκου

Η διπλή ένταξη Μουσικού Σχολείου και Κάστρου Παντοκράτορα δια επιβεβαίωσης Πέτσα δικαιώνει και επιβεβαιώνει τη Δημοτική Αρχή Γεωργάκου

07_14_1