Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν

12_10_1