Οκτώβριος 1912 – Οκτώβριος 2019: Η Πρέβεζα γιορτάζει 107 χρόνια Ελευθερίας

Οκτώβριος 1912 – Οκτώβριος 2019: Η Πρέβεζα γιορτάζει 107 χρόνια Ελευθερίας

10_15_2