Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας παρουσίασε κεντρικά σημεία από το στοχευμένο πολυδιάστατο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας παρουσίασε κεντρικά σημεία από το στοχευμένο πολυδιάστατο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

12_03_2