Ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση για εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία

Ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση για εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία

02_18_2