Ο Δήμος Πρέβεζας κινείται και καθαρίζει πλέον ηλεκτρικά

Ο Δήμος Πρέβεζας κινείται και καθαρίζει πλέον ηλεκτρικά

07_12_1