Πρόσκληση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα συνέργειας του Cisco Academy του Δήμου Πρέβεζας με το Δήμο Τρικκαίων και το Δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα συνέργειας του Cisco Academy του Δήμου Πρέβεζας με το Δήμο Τρικκαίων και το Δήμο Θεσσαλονίκης

09_23_1