Σε εξέλιξη το μεγάλο έργο «Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 1.500.000 €

Σε εξέλιξη το μεγάλο έργο «Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 1.500.000 €

01_24_1