Στην Πρέβεζα το Ετήσιο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ

Στην Πρέβεζα το Ετήσιο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ

09_01_1