Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα

10_22_1