Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον Πρωθυπουργό καθώς και κυβερνητικά και αυτοδιοικητικά στελέχη στην ΔΕΘ

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον Πρωθυπουργό καθώς και κυβερνητικά και αυτοδιοικητικά στελέχη στην ΔΕΘ

09_09_1