Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Πρέβεζας

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Πρέβεζας

11_24_1