Σύμπραξη ελληνικών και γαλλικών σχολείων για την προώθηση των αξιών του αθλητισμού – Aντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus στον Δήμαρχο Πρέβεζας

Σύμπραξη ελληνικών και γαλλικών σχολείων για την προώθηση των αξιών του αθλητισμού – Aντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus στον Δήμαρχο Πρέβεζας

05_13_1