Υλοποιημένη και σε λειτουργία δοκιμών η εφαρμογή του Δήμου στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την απαλλαγή και την μείωση τελών

Υλοποιημένη και σε λειτουργία δοκιμών η εφαρμογή του Δήμου στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την απαλλαγή και την μείωση τελών

02_17_1