Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Οδοποΐα Δημοτικών Ενοτήτων Λούρου και Ζαλόγγου”

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Οδοποΐα Δημοτικών Ενοτήτων Λούρου και Ζαλόγγου”

05_05_1