Χαιρετισμός του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Ν.Γεωργάκου στην εκδήλωση για τον Ελαιοτουρισμό

Χαιρετισμός του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Ν.Γεωργάκου στην εκδήλωση για τον Ελαιοτουρισμό

12_18_1