Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για το Νοσοκομείο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για το Νοσοκομείο

11_05_1