Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας είναι ανοικτή δομή ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και το περιβάλλον που τους φροντίζει αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, επειδή εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, παρέχει δε υπηρεσίες σε 20 ωφελούμενους.

Το Κέντρο λειτουργεί σε κτίριο επιφανείας 200,45 τ.μ., που βρίσκεται στη περιοχή του πάρκου Νεάπολης στη πόλη της Πρέβεζας και ώρες 08.00 – 16.00.

Η μονάδα στελεχώνεται με έναν Νοσηλευτή, δύο Κοινωνικούς Φροντιστές / Επιμελητές Πρόνοιας και έναν βοηθό καθαριότητας.

Υπεύθυνος του Κ.Η.Φ.Η: Θεόδωρος Δούβλης – Νοσηλευτής
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-24682

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ήπειρος
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας