140/2018 – Περικοπή αποδοχών μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

140/2018 – Περικοπή αποδοχών μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

140