Διοίκηση

Διοίκηση

To Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας ορίζεται από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας και είναι επταμελές (επτά (7) τακτικά κι επτά (7) αναπληρωματικά μέλη) και (σήμερα) έχει ως εξής:

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αργυρός Λεωνίδας Πρόεδρος
Κουμπής Γρηγόρης Αντιπρόεδρος
Αλεξανδρής Ηλίας Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Μπίτσιου Παρασκευή Μέλος
– δημότης
Καχριμάνης Νικόλαος Μέλος
– δημότης
Μπάμπαλης Ιωάννης Μέλος
– δημότης
Λεοπούλου-Σουρτζή Κυριακή Μέλος
– δημότης
Παγγές Νικόλαος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
 Δήμου  Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτική σύμβουλος
 Αρβανίτης  Περικλής Αναπληρωματικό Μέλος
– δημότης
 Λαμπρακούλης  Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημότης
 Χόρτη  Βασιλική Αναπληρωματικό Μέλος
– δημότης