Διοίκηση

Διοίκηση

To Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας ορίζεται από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας και είναι επταμελές (επτά τακτικά κι επτά αναπληρωματικά μέλη) και σήμερα έχει ως εξής:

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
 Πασσάς Γεώργιος  – Πρόεδρος
 Αργυρός Λεωνίδας  – Αντιπρόεδρος
 Βρυώνης Σπυρίδων  – Μέλος
 Μάκης Χρήστος  – Μέλος
 Κακιούζης Χαράλαμπος  – Μέλος
 Φούντογλου Σεβαστή  – Μέλος
 Καλύβας Κωνσταντίνος  – Μέλος
 Κοκκίνης Γεώργιος  – Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
 Αηδώνη Δήμητρα  – Αναπληρωματικό μέλος
 Κατσαούνου Γρηγορία  – Αναπληρωματικό μέλος
 Τσούτσης Ιωάννης  – Αναπληρωματικό μέλος
 Νίτσας Γεώργιος  – Αναπληρωματικό μέλος
 Βουλιστιώτης Πέτρος  – Αναπληρωματικό μέλος