Διοίκηση

Διοίκηση

To Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας ορίζεται από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας και είναι επταμελές (επτά (7) τακτικά κι επτά (7) αναπληρωματικά μέλη) και (σήμερα) έχει ως εξής:

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Ντίτσος Γεράσιμος Πρόεδρος
Aγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελευθερία Αντιπρόεδρος
Συγκούνας Ευάγγελος Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Κώτσης Δημήτριος Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παππάς Δημήτριος Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παπαδήμος Δημήτριος Μέλος
– δημότης
Παπαδόπουλος Ιωάννης Μέλος
– δημότης
Ροπόκης Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Καζάκου Παρθενία Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτική σύμβουλος
Νέσσερης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Βαρέλας Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παπαδιώτης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Καλλίνικος Διονύσιος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος